Logotyp
Logotyp
Sök

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

[Åtgärdat] Onsdag 12/8 kl. 8-22 kommer vi inte att kunna leverera värme eller varmvatten till många av våra kunder i Ljusdal. 

Vi kommer att genomföra ett större underhållsarbete i fjärrvärmenätet i Ljusdal onsdagen den 12 augusti då en kulvert ska byggas bort och ersättas med markventiler. Arbetet beräknas pågå mellan kl. 08:00 och 22:00.

Under arbetets gång kommer vi inte att ha möjlighet att leverera värme eller varmvatten via fjärrvärmenätet till det berörda området, från Verkstadsskolevägen och ut mot Ämbarbo. Även Gärdeåsen och Furugatan kan få kortare avbrott under dagen.

Enskilda kunder som berörs har informerats brevledes och boende i flerfamiljshus har informerats av hyresvärd eller förening.

Arbetet sker vid Verstadsskolevägens nedre del där schaktning redan har påbörjats. Undvik om möjligt att köra den vägen. Måndag 10/8 stängs Verstadsskolevägen av helt.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se