Logotyp
Logotyp
Sök

Driftstörning i vattenleveransen för Ljusdal, Hybo och Tallåsen

[Åtgärdat]Under onsdag den 9/10 sker underhållsarbete på vattenverket i Ljusdal.

Under arbetets gång kan vissa kunder uppleva driftstörningar i form av lägre tryck i kranarna.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se