Logotyp
Logotyp
Sök

Uppdatering angående dricksvattnet i Ygskorset

(OBS, följande information har även skickats direkt till boende i området) Vi skickade under vecka 10 ut information gällande fortsatta spolningar av vattenledningsnätet i Ygskorset. Spolningarna är en av de åtgärder som gjorts för att komma till rätta med det missfärgade vattnet som uppstått i området. [Avslutad driftinformation]

Vi skickade under vecka 10 ut information gällande fortsatta spolningar av vattenledningsnätet i Ygskorset. Spolningarna är en av de åtgärder som gjorts för att komma till rätta med det missfärgade vattnet som uppstått i området.

Under vecka 11 har vi haft experter på plats för vidare utredning, där de konstaterat att de åtgärder vi vidtagit har inneburit förbättringar för vattenkvalitén och att vi nu kan gå vidare med nästa åtgärdssteg.

Det innebär bland annat att vi kommer att öka omsättningen på vattnet i nätet vilket ska minska uppkomsten av missfärgningar och förbättra vattenkvalitén.
Spolningarna vi hittills utfört kommer inte att vara lika omfattande som de tidigare varit, vilket innebär färre avbrott i vattenleveransen.

Under en period kan det innebära att vattnet blir något mer missfärgat.
Om det inträffar är det viktigt att ni kontaktar oss så vi får möjlighet att komma ut och spola igenom fastighetens ledningar.

För den som önskar finns det en vattenkran/utkastare på Mon i Färila (se karta) där det går att hämta vatten. Vattnet i Ygskorset är fortsatt och enligt tidigare information tjänligt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Karta/vägbeskrivning till utkastare för dricksvatten.

Vi kommer lite senare att skicka ut en inbjudan till ett informationsmöte för de som är intresserade.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se