Logotyp
Logotyp
Sök

Spolning av vattenledningarna i Ygskorset under december

Ljusdal Energi kommer under december att genomföra två planerade spolningar av ledningsnätet som berör fastigheter i Ygskorset.

Tidpunkt: 10 december och 20 december

OBS!
Under spolningarna kan driftstörningar uppstå. För vissa innebär det kortare avbrott eller grumligt vatten och för andra kommer det innebära att vattnet är avstängt under längre tid av dagen.
Tidsåtgången för spolningarna är svår att uppskatta, men beräknas pågå hela dagen.

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se