Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:

  • Fast avgift
  • Effektavgift
  • Energiavgift

Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.

2020

Gäller från 1 januari 2020. Priset är inkl. moms.

Taxa

Effektintervall

Fast avgift

Effekt

Energi

EN1

10-19 kW

800 kr/år

572,50 kr/kW

562,50 kr/MWh

EN2

20-300 kW

1 125 kr/år

572,50 kr/kW

558,75 kr/MWh

EN3

301-2000 kW

20 250 kr/år

515 kr/kW

558,75 kr/MWh

 

Småhus

Årlig förbr. kwH

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

15 000

14 962,50

6 525

8 437,50

20 000

17 775

6 525

11 250

30 000

25 462,50

8 587,50

16 875

40 000

33 207,50

10 857,50

22 350

 

Flerbostadshus

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

65 862,50

21 162,50

44 700

193

157 054

49 215

107 839

500

404 733

125 358

279 375

1000

798 975

240 225

558 750

 

Lokaler

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

71 015

26 315

44 700

193

169 096,25

61 257,50

107 838,75

500

438 530

159 155

279 375

1000

845 090

286 340

558 750


2019

Gäller från 1 januari 2014. Priset är inkl moms.

Taxa

Effektintervall

Fast avgift

Effekt

Energi

EN1

10-19 kW

800 kr/år

552,50 kr/kW

545 kr/MWh

EN2

20-300 kW

1 125 kr/år

552,50 kr/kW

542,50 kr/MWh

EN3

301-2000 kW

20 250 kr/år

500 kr/kW

542,50 kr/MWh


Aktuell prisinformation. Alla priser är inkl. moms.

Småhus

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast avg kr/år

Rörlig kostnad kr/år

15

14 500

800

13 700

20

17 225

800

16 425

30

25 362

800

24 562

40

33 875

1 125

32 750


Flerbostadshus

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast avg kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

63 862,50

20 462,50

43 400

193

152 237,50

47 535

104 702,50

500

392 267,50

121 017,50

271 250

1000

780 250

237 750

542 500


Lokaler

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast avg. kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

68 835

25 435

43 400

193

164 945

60 242,50

104 702,50

500

425 970

154 720

271 250

1000

840 750

298 250

542 500

 

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se