Logotyp
Logotyp
Sök

Elcertifikat

Elcertifikat

Är en del av elpriset och är skapat för att främja förnyelsebar energi.

Riksdagen har beslutat att från och med 1 maj 2003 införa ett system i Sverige för att stimulera elproduktion och användningen av el från förnybara energikällor.

Lagen om elcertifikat har införts för att främja miljövänlig elproduktion. Det innebär att staten tilldelar alla elproducenter ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) el som produceras från en förnybar energikälla - t.ex vindkraft, biobränsle, viss vattenkraft (småskalig), vågenergi, solenergi och geotermi. Alla elleverantörer är enligt lagen skyldig att köpa elcertifikat för sin kunder motsvarande en viss andel, s k kvotplikt, av sin elförsäljning eller elanvändning. Lagen om kvotplikt gäller för närvarande fram till och med år 2035. Undantag finns för kunden som definieras som elintensiv industri.

Priset på elcertifikat är för dig som har månadsmedelspotpris 3,25 öre/kWh från och med 1/1-13.

Exempel baserat på 20 000 kWh i årsförbrukning avseende 2014

Det innebär 229 kr per elcertifikat. 20 000 kWh = 20 MWh 20 MWh x kvotplikt (14,2%) = 2,84 st elcert. 2,84 elcertifikat x 229 kr = 650 kr. Ett annat sätt att uttrycka detta på är: 20 000 kWh x 3,25 öre/kWh, vilket naturligtvis ger samma resultat dvs 650 kr. Det är så vi redovisar kostnaden för elcertifikat på din elfaktura. OBS! Moms tillkommer på elcertifikatkostnaden.

Lagen om elcertifikat (Lag 2011:1200)

Kvotplikt

ÅRKvotplikt

 

ÅRKvotplikt
2006

12,6%

 

2021

26,9%

2007

15,1%

 

2022

25,8%

2008

16,3%

 

2023

25,4%

2009

17,0%

 

2024

24,4%

2010

17,9%

 

2025

23,7%

2011

17,9%

 

2026

23,6,0%

2012

17,9%

 

2027

26,0%

2013

13,5%

 

2028

27,6%

2014

14,2%

 

2029

29,3%

2015

14,3%

 

2030

30,9%

2016

23,1%

 

2031

29,0%

2017

24,7%

 

2032

27,2%

2018

28,0%

 

2033

24,9%

2019

30,1%

 

2034

22,6%

2020

29,4%

 

2035

21,0%

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se