Logotyp
Logotyp
Sök

Bra miljöval

Svenska Naturskyddsföreningens symbol
för miljövänligt producerad el

För 2,00 öre/kWh (inkl. moms) kan du välja att göra en insats för miljön genom att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Tillägget tillkommer på det avtalade elpriset.

Väljer du Bra Miljöval så innebär det att vi säkerställer att en elmängd motsvarande din årsförbrukning produceras
på ett miljövänligt sätt.

Detta görs genom att det kontrolleras av en revisor som är godkänd av Naturskyddsföreningen. Idag är det framför allt
el från vattenkraftverk utbyggda före 1996 samt el från vindkraftverk, som får märkas med Bra Miljöval-märket.

En liten andel produktion från vissa biobränsleanläggningar finns också med i denna pott. Genom att köpa el med
Bra Miljöval bidrar du till miljöåtgärder inom vattenkraften och satsningen på förnyelsebara energikällor.

Så här gör du:
Väljer du att teckna avtal om el märkt med Bra Miljöval, så går du in under rubriken "Teckna elavtal", väljer det avtal
du vill ha, och sedan kompletterar med Bra Miljöval i dropplisten.

På Svenska Naturskyddsföreningenn hemsida kan du läsa mer om Bra Miljöval:

Naturskyddsföreningen/BraMiljöval

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se