Ljusdal Energi
Webbkarta
Brukningsavgifter

2016

Kommunfullmäktige har beslutat en taxekonstruktion för VA, vilken trädde i kraft 2016-01-01.

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor, beslutas om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse.

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2016-01-01 gäller ny priser, som ersätter de som gällt från 2015-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.


Avgift utgår per fastighet med: Exkl momsInkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang 1 575 kr1 968:75 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn.2,51 670 kr2 087:50 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 612 360 kr15 450 kr
 >10 61 790 kr77 237:50 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten 7:60 kr9:50 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten 13:70 kr17:13 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten 21:30 kr26:63 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet 477 kr596:25 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet, per tariffenhet 20 kr25 kr