Ljusdal Energi
Webbkarta
Brukningsavgifter

2015

Kommunfullmäktige har beslutat en taxekonstruktion för VA, vilken trädde i kraft 2012-01-01.

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor, beslutas om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse.

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2015-01-01 gäller ny priser, som ersätter de som gällt från 2014-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.


Avgift utgår per fastighet med:   Exkl moms Inkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang   1 472 kr 1 840 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn. 2,5 1 560 kr 1 950 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 6 11 550 kr 14 437:50 kr
  10 eller mer 57 750 kr 72 187:50 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten   7:10 kr 8:88 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten   12:80 kr 16:00 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten   19:90 kr 24:88 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet   446 kr 557:50 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet, per tariffenhet   19 kr 23:75 kr
       
       
       
       

2014


Avgift utgår per fastighet med:   Exkl moms Inkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang   1 402 kr 1 752:50 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn. 2,5 1 485 kr 1 856:25 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 6 11 000 kr 13 750 kr
  10 eller mer 55 000 kr 68 750 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten   6:80 kr 8:50 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten   12:10 kr 15:13 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten   18:90 kr 23:63 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet   460 kr 575:00 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet per te   23:00 kr 28:75 kr