Ljusdal Energi
Webbkarta

Brukningsavgifter

2014

Kommunfullmäktige har beslutat en taxekonstruktion för VA, vilken trädde i kraft 2012-01-01.

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor, beslutas om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse.

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2014-01-01 gäller ny priser, som ersätter de som gällt från 2012-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.


Avgift utgår per fastighet med:   Exkl moms Inkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang   1 402 kr 1 752:50 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn. 2,5 1 485 kr 1 856:25 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 6 11 000 kr 13 750 kr
  10 eller mer 55 000 kr 68 750 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten   6:80 kr 8:50 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten   12:10 kr 15:13 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten   18:90 kr 23:63 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet   460 kr 575:00 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet, per tariffenhet   23:00 kr 28:75 kr

2013


Avgift utgår per fastighet med:   Exkl moms Inkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang   1 274 kr 1 592,50 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn. 2,5 1 350 kr 1 687,50 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 6 10 000 kr 12 500 kr
  10 eller mer 50 000 kr 52 500 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten   6,50 kr 8,10 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten   11,50 kr 14,40 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten   18,00 kr 22,50 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet   418 kr 522,50 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet per te   20,90 kr 26,13 kr