Ljusdal Energi
Webbkarta
Brukningsavgifter

2017


Till taxebestämmelserna finns separata prislistor, beslutas om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse.

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2017-01-01 gäller ny priser, som ersätter de som gällt från 2016-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.


Avgift utgår per fastighet med:

 

Exkl moms

Inkl moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang

 

1 716 kr

2 145 kr

Årsavgift per mätare och storlek, Qn.

2,5

1 820 kr

2 275 kr

(Qn 2,5 = villamätare)

5 och 6

13 472 kr

16 840 kr

 

>10

67 352 kr

84 190 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten

 

8:28 kr

10:35 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten

 

14:92 kr

18:65 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten

 

23:20 kr

29:00 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet

 

516 kr

645 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet, per tariffenhet

 

21:80 kr

27:25 kr