Ljusdal Energi
Webbkarta
Brukningsavgifter

2016

Kommunfullmäktige har beslutat en taxekonstruktion för VA, vilken trädde i kraft 2016-01-01.

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor, beslutas om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse.

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2016-01-01 gäller ny priser, som ersätter de som gällt från 2015-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.


Avgift utgår per fastighet med:   Exkl moms Inkl moms
Årsavgift per fastighet / abonnemang   1 575 kr 1 968:75 kr
Årsavgift per mätare och storlek, Qn. 2,5 1 670 kr 2 087:50 kr
(Qn 2,5 = villamätare) 5 och 6 12 360 kr 15 450 kr
  >10 61 790 kr 77 237:50 kr
Avgift per förbrukad m³ renvatten   7:60 kr 9:50 kr
Avgift per förbrukad m³ spillvatten   13:70 kr 17:13 kr
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten   21:30 kr 26:63 kr
Årsavgift dagvatten småhusfastighet   477 kr 596:25 kr
Årsavgift dagvatten annan fastighet, per tariffenhet   20 kr 25 kr